Какво правим днес?

  • Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на исторически събития – селектира събития;
  • Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на съвременни събития – Селектира събития;
  • Обсъдени са номинациите на събитията в периода 1941-1956г.;
  • Групата организатори – Работят по набирателния фонд „За Елена“;
  • Подготвят първата  от „Еленски срещи с времето“;
  • Групата АВТОРИ – В процес на формиране