Вчера

  • 23.03.2023

    На 22.03.2023 г. се проведе работна среща на групата за изследвания на съвременните събития. Изследователите разгледаха и обсъдиха случилото се в град Елена за годините от 1957 до 1971. Бяха избрани събитията, за които ще се гласува на публичните срещи в бъдеще.

  • 31.03.2023

    На 31.03.2023 г. на сайта ще бъде достъпна анкета, където всеки ще може да отбележи своя избор за събитие на 1941 година.

  • 23.03.2023

    На 23.03.2023 г., се проведе първата публична среща за избор на най-значимите събития за годините 1941 и 1942. Групата от десетима наши съграждани се запозна с предложенията на изследователите и направи своя избор.