Начална лента

 • Взети решения от проекта за най-значимите събития по години.

  Взети решения от проекта за най-значимите събития по години.

  – Взети са решения за най-значимите събития в Елена до 1920 година; – Във Фейсбук-страницата на проекта са публикувани най-значимите събития в града, включени в проекта; – Взети са решения относно всички най-значимите събития в живота на Елена от възникването ѝ като селище до 2020 година; – В сайта на проекта се публикуват резултатите от…

 • Към днес разполагаме със свободен достъп до:

  Към днес разполагаме със свободен достъп до:

  Една от важните задачи пред екипите на проекта, е да намерят “дом” за всяка от 600-те книги, които ще отпечатаме и ще подарим, като продукт на проекта. Тук публикуваме колко от тези книги все още нямат своето персонално или организационно направление. 300 от книгите ще получат нашите спомоществователи и дарители, в качеството им на физически…

 • Какво правим днес?

  Какво правим днес?

  Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на исторически събития: – Подготвят публикации за най-значимите събития в живота на град Елена от основаване на селището до 1920 година; Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на съвременни събития: – Взети са всички решения относно най-значимите събития в Елена, които се включват в проекта; Групата ОРГАНИЗАТОРИ: – Работят по набирателния фонд „За Елена“; Групата АВТОРИ: –…