Начална лента

 • Взети решения от проекта за най-значимите събития по години.

  Взети решения от проекта за най-значимите събития по години.

  – Взети са решения за най-значимите събития в Елена до 1920 година; – Във Фейсбук-страницата на проекта започна публикация за най-значимите събития в града преди 1920 година; – Взети са решения относно най-значимите събития в периода 1921-1934 години и 1941-2009 години. – В сайта на проекта се публикуват резултатите от гласуванията сред населението на града…

 • Към днес разполагаме със свободен достъп до:

  Към днес разполагаме със свободен достъп до:

  Една от важните задачи пред екипите на проекта, е да намерят “дом” за всяка от 600-те книги, които ще отпечатаме и ще подарим, като продукт на проекта. Тук публикуваме колко от тези книги все още нямат своето персонално или организационно направление. 300 от книгите ще получат нашите спомоществователи и дарители, в качеството им на физически…

 • Какво правим днес?

  Какво правим днес?

  Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на исторически събития: – Подготвя публикации за най-значимите събития в живота на град Елена от основаване на селището да 1920 година; – Приключи проучвателната работа, екипът се включи в група АВТОРИ; Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на съвременни събития: – Взети са решения относно най-значимите събития за периода 1933-1934 години и 2009-2010; – Приключи обсъждането на…