31.03.2023

На 31.03.2023 г. на сайта ще бъде достъпна анкета, където всеки ще може да отбележи своя избор за събитие на 1941 година.