23.03.2023

На 23.03.2023 г., се проведе първата публична среща за избор на най-значимите събития за годините 1941 и 1942. Групата от десетима наши съграждани се запозна с предложенията на изследователите и направи своя избор.