23.03.2023

На 22.03.2023 г. се проведе работна среща на групата за изследвания на съвременните събития. Изследователите разгледаха и обсъдиха случилото се в град Елена за годините от 1957 до 1971. Бяха избрани събитията, за които ще се гласува на публичните срещи в бъдеще.