Гласуване

Приятели на проекта,

Вероятно, по вече изграден навик, търсите тук поредния списък със събития в Елена.

Гласуването завърши!

Пред очите на гласуващите преминаха близо 600 събития. От тях се излъчиха най-значимите събития на стоте години от времето, което приехме за съвремие на града. За шейсет от тези сто години вече публикувахме резултатите на старницата “Резултати от гласуването”. След 1 януари, ще продължим със останалите четиридесет.

На фейсбук-страницата на проекта са публикувани най-значимите събития в града, определени от историческия екип на проекта, за времето от създаване на селището до 1920 година.

Заедно с всичко това, започна работа по “Книга за Елена”, където тези събития ще бъдат представени.

Благодарим за свършената работа до тук и до нави срещи.

От екипа на проекта.