Гласуване

Започва Голямото гласуване. От 5 май до 17 ноември, всяка седмица може да се гласува за четири години от изследваните 100. Да, не е шега! Времето от 1921 до 2020 година в проекта се определя като съвремие и търсим най-значимите събития в град Елена за всяка от тези 100 години. Започваме винаги в петък и може да се гласува седем дни.

Изборът на най-значимото събитие за годината, става на три етапа. Първи етап – гласуване в група. Работи се в условия на групово интервю, провеждано чрез три фокус групи от по 7 човека или общо 21. Избирането на събитието става чрез пряко гласуване от специално поканени хора, побдирани по квоти за пол, възраст и социален статус. Гласува се три пъти, за да се излъчи най-значимото събитие за годината.

Този избор, поради организирания си характер, дава 65 % от крайния резултат.

Втори етап – гласуване в интернет. В сайта на проекта, в раздел „Най-важното“ се публикуват по шест събития за годината, за която се прави избор за най-значимото събитие. Тези, които гласуват, могат да посочат своя избор, чрез означаване на едно от предложените им събития. Виртуалното гласуване се зачита за действително, ако са гласували не по-малко хора от гласувалите в група.

Този избор, поради спонтанния си характер, дава 35 % от крайния резултат.

Трети етап – претегляне на резултатите. Това е стандартна статистическа процедура, при която на получените от двете гласувания, резултати се придават тегла, тежест, в размера посочен по-горе.

Крайният резултат за избора на най-значимо събитие за годината, е средната стойност от двете претеглени величини на гласуванията.