Към днес разполагаме със свободен достъп до:

Една от важните задачи пред екипите на проекта, е да намерят “дом” за всяка от 600-те книги, които ще отпечатаме и ще подарим, като продукт на проекта. Тук публикуваме колко от тези книги все още нямат своето персонално или организационно направление.

300 от книгите ще получат нашите спомоществователи и дарители, в качеството им на физически лица. 300 от книгите са за хората от екипите, както и за представители на фирми, институции, организации, които са се включили в проекта.

Към днес разполагаме със свободен достъп до:

222 / 272 книги по проекта, което е 54,7 % усвоен капацитет на проекта към 23.06.2024г.

Първата цифра показва свободните книги за спомоществователи и дарители. Втората цифра показва колко книги от проекта все още нямат своето направление.