Какво правим днес?

Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на исторически събития:

– Подготвя публикации за най-значимите събития в живота на град Елена от основаване на селището да 1920 година;

– Приключи проучвателната работа, екипът се включи в група АВТОРИ;

Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на съвременни събития:

– Взети са решения относно най-значимите събития за периода 1933-1934 години и 2009-2010;

– Приключи обсъждането на номинациите относно най-значимите съвременни събития в живота на Елена;

– Приключи селекцията на събития от съвременния етап от развитието на града;

Групата ОРГАНИЗАТОРИ:

– Работят по набирателния фонд „За Елена“;

– Провеждат анкета за целите на социологическо изследване “Историческата памет и съзнание на населението на град Елена”;

– Приключи гласуването в групи за най-значимите събития в съвременния живот на Елена;

Групата АВТОРИ:

– Започна подготовката на текстовите материали за “Книга за Елена”;

– Проведе се предфиналната фаза от конкурса за фотография, която ще бъде използване като корица на “Книга за Елена”. Състезанието продължават три фотографии;

– Разпределини са за работа избраните като най-значими събития от 1972 до 1995 години;

– Завършва процесът на формиране на групата;