Какво правим днес?

Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на исторически събития:

– Подготвят публикации за най-значимите събития в живота на град Елена от основаване на селището до 1920 година;

Групата ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ на съвременни събития:

– Взети са всички решения относно най-значимите събития в Елена, които се включват в проекта;

Групата ОРГАНИЗАТОРИ:

– Работят по набирателния фонд „За Елена“;

Групата АВТОРИ:

– Подготвят материали за “Книга за Елена”, обща готовност – 49,5 %;

в т.ч. – Работят автори – 37 събития;

– Работят редактори – 15 събития;

– Работят по предпечат – 10 събития;

– Готови за печат – 43 събития.

– Разпределини са за работа всички избраните като най-значими събития от живота на Елена от възникването й като селище до 2020 година;

– Завърши формиране на групата “Автори и редактори”;