Нашата кауза

„Фондация ВРЕМЕ“ е учредена на 09.09.2022г. в град Елена. Предназначението на организацията е да извършва дейност в обществена полза.

 Първият проект, разработен от фондацията е „ВРЕМЕ:ЕЛЕНА 1800-2020“. Това е социален проект, вдъхновен от и насочен към град  Елена. Основната цел на проекта е търсенето на връзката между историята и съвремието на селището. Градивните единици изграждащи тази връзка са събитията в живота на града, през погледа на съвременниците.  

Ще се опитаме използвайки различни подходи, да определим най-значимите събития в Елена за всяка година на периода от над 200 години. Поставени едно до друго, тази редица от събития формира върховете на общественото развитие на града.

Погледнато в системен порядък, това е миналото на града до наши дни. Миналото, което създава славата на Елена, а в някои случаи издига стореното в града до национално значимо. Този вектор на времето, макар с поглед назад, със сигурност е аргумент за гордост от идентификацията на еленчани с града им.

Сериозната изследователската работа ще бъде последвана от създаването на два продукта на проекта. Това са книга и мемориален комплекс, които ще са носителите  на резултатите от направените проучвания. Материализирайки по този начин оценките и отношението на съвременните хора в Елена към годините назад, имаме надеждата, че ще създадем активна историческа памет и ще отдадем признание към предходните поколения, живели и работили тук.

Кауза на проекта е масовото включване на хората в Елена в осъществяваните дейности. Ролите за участието им са различни и всеки може да намери такава, каквато му прилича. Мотивът за това социално включване очакваме да бъде еднакъв – „За Елена“.

С името „За Елена“ вече са създадени два инструмента на проекта – набирателен фонд за дарения и група съмишленици, определяме ги като Граждански кръг, подкрепящи проекта и готови да работят за осъществяването му.

В заключение, имаме амбициозен проект, имаме благородна кауза, имаме съмишленици, които се множат. Всичко това са чудесни условия за успех.

д-р Илко Тодоров

управител на „Фондация ВРЕМЕ“