За управителя

Илко Тодоров е роден през 1952 година в град Варна. Има висше, икономическо образование, степен магистър. През 2013 година придобива докторска степен по „Социология, антропология и науки за културата“ в Института за изследване на обществата и знанието – БАН.

35 години работи като преподавател в Икономически университет – Варна. Пенсионира се през 2017 година като доцент на университета по „Социология на селищните общности“. Преподавателската му работа включва лекционни курсове по „Икономическа социология“, „Междукултурни различия“, „Кариерно развитие“, „Управление на персонала“ и др.

Съвместява преподавателската работа с управленска в практиката. От 1993 до 2005 години е управител на изследователския “Регионален център Варна на BBSS Gallup International”. От 2002 до 2012 години е изпълнителен директор на „Книги за Варна“ ДЗЗД.

Автор е на над 50 публикации, от монографии до медийни изяви. Ръководил е множество емпирични социологически изследвания. Два пъти е носител на „Награда Варна“ – 2003 и 2015, за високи постижения в научноизследователската област.

От 2017 година живее в град Елена. През 2022 година учредява „Фондация ВРЕМЕ“, на която е управител.