Група Организатори

 • Тук ще видите имената на членове от група ОРГАНИЗАТОРИ:
 • Марияна Недева Иванова-Чолакова-координатор
 • Мариана Стефанова Иванова
 • Вергиния Лазарова Дойкинова
 • Искра Иванова Дайнова
 • Снежана Петрова Цонева-координатор
 • Венета Петрова Ходжева
 • Миглена Николова Петкова
 • Еленка Петкова Маринова
 • Елка Маркова Котова
 • Илко Недев Тодоров
 • Петя Милчева Садинова
 • Христо Стоянов Йорданов