Група изследователи

Тук ще видите имената на членове от група ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

 • Група за изследване на исторически събития
 • проф. д-р Петко Стефанов Петков
 • д-р Станимир Димитров Димитров
 • д-р Йордан Стоянов Минчев
 • Иванка Йорданова Сиракова
 • Светлана Георгиева Петрова
 • Група за изследване на съвременни събития
 • д-р Илко Недев Тодоров
 • Татяна Цокова Бонева
 • Йорданка Енева Ковачев
 • Мария Стефанова Минчева
 • Мариана Стефанова Иванова