Група Автори

  • Тук ще видите имената на членове от група АВТОРИ, която още е в процес на формиране.

Богдана Симеонова Пеева, редактор

Димитринка Борисова Иванова

Дорка Иванова Димитрова

Елена Стефанова Иванова

Иванка Йорданова Сиракова

Иван Стойков Иванов

д-р Илко Недев Тодоров

д-р Йордан Стоянов Минчев

Йорданка Енева Ковачева

Красимира Петрова Минчева

Мариана Стефанова Гвоздиева

Мариана Стефанова Иванова

Мария Пенчева Симеонова – Грозева

Мария Стефанова Минчева

Марияна Стефанова Кънчева

Нели Йорданова Сотирова

Николай Петров Брайнов

Парашкева Кирилова Белянова, редактор

проф. д-р Петко Стефанов Петков, консултант и научен редактор

Светлана Георгиева Петрова

Снежана Петрова Цонева

д-р Станимир Димитров Димитров