Група Автори

  • Тук ще видите имената на членове от група АВТОРИ, която още е в процес на формиране.

Димитринка Борисова Иванова

Иванка Йорданова Сиракова

Иван Стойков Иванов

Йордан Стоянов Минчев

Красимира Петрова Минчева

Мариана Стефанова Гвоздиева

Мариана Стефанова Иванова

Мария Симеонова – Грозева

Мария Стефанова Минчева

Марияна Стефанова Кънчева

Нели Йорданова Сотирова

Николай Петров Брайнов

Светлана Георгиева Петрова

Станимир Димитров Димитров