СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ НА ПРОЕКТА

Айше Юсеинова Ембиева – Дарителско свидетелдство № 3/27.3.2023г.

Ангелина Дончева Йорданова – Дарителско свидетелство № 57/4.10.2023г.

Анета Илиева Ламбурова – Дарителско свидетелство № 60/12.10.2023г.

Ани Стефанова Иванова – Дарителско свидетелство № 27/ 18.5.2023г.

Анна Славчева Славова – Дарителско свидетелство № 65831.10.2023г.

“Би Енд Джей Груп” ЕООД – Дарителско свидетелство № 78/9.11.2023г.

“Билтранс-Велев” ЕООД

Ваня Георгиева Петкова – Дарителско свидетелство № 17/9.3.2023г.

Венета Петрова Ходжева

Вергиния Лазарова Дойкинова

Веселин Стефанов Цонев – Дарителско свидетелдтво № 18/19.4.2023г.

Виолета Василева Христова – Дарителско свидетелство № 62/17.10.2023г.

Виолета Любенова Чушкова – Дарителско свидетелство № 70/26.10.2023г.

Десислава Иванова Иванова – Дарителско свидетелство – № 36/19.6.2023г.

Десеслава Иванова Шопова – Дарителско свидетелство № 72/14.11.2023г.

Десислава Николаева Цончева – Дарителско свидетелство № 46/3.7.2023г.

Дилян Стефанов Млъзев – Дарителско свидетелство – № 37/12.6.2023г.

Димитринка Борисова Иванова

Димитър Христов Ганчев – Дарителско свидетелство № 64/20.10.2023г.

Димка Петкова Стоянова – Дарителско свидетелдтво № 23/26.4.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” филиал Елена – Протокол от 23.5.2023г.

Дирекция “Социално подпомагане” – Елена – Протокол от 4.8.20023г.

Диянка Стоянова Петкова – Дарителско свидетелство № 51/4.8.2013г.

Дончо Ангелов Дончев – Дарителско свидетелство № 55/21.9.2023г.

Евдокия Каменова Уколова – Дарителско свидетелство № 52/4.8.2023г.

“Елба 99” ЕАД, управител Иван Генов

Елена Петкова Маринова

Елка Маркова Котова – Дарителско свидетелство № 12/23.3.2023г.

Здравко Николаев Златев – Дарителско свидетелство № 42/1.7.2023г.

Здравна каса, представителство Елена – Протокол от 1.8.2023г.

Зехра Халилова Салиева – Дарителско свидетелство № 50/4.8.2013г.

Иван Стойков Иванов – Дарителско свидетелство № 59/11.10.2023г.

Иванка Боева Сиракова

Иванка Стоянова Пеева – Дарителско свидетелство № 58/10.10.2023г.

Ивона Георгиева Сариева-Костова – Дарителско свидетелство № 44/1.7.2023г.

Илка Славова Трифонова – Дарителско свидетелство № 43/1.7.2023г.

Илко Недев Тодоров

Ирена Иванова Славова – Дарителско свидетелство № 33/8.6.2023г.

Ирина Асенова Люцканчева – Дарителско свидетелство № 28/26.5.2023г.

Йордан Стоянов Минчев – Дарителско свидетелство – № 62/17.10.2023г.

Йорданка Боева Симеонава – Дарителско свидетелство № 6/27.3.2023г.

Йорданка Енева Ковачева

Красимир Иванов Катрафилов – Дарителско свидетелство № 38/21.6.2023г.

Красимир Йорданов Попов – Дарителско свидетелство № 75/14.11.2023г.

Красимира Петрова Минчева

Красимира Радославова Христова – Дарителско свидетелство № 8/28.3.2023г.

Лазар Николов Костов – Дарителско свидетелство № 31/5.6.2023г.

Магдалена Николова Илиева – Дарителско свидетелство № 35/16.6.2023г.

Мариана Стефанова Гвоздиева

Мариана Стефанова Иванова

Марияна Недева Иванова-Чолакова

Мария Стефанова Минчева

Марияна Стефанова Кънчева

Местен съвет по туризъм – Протокол от 21.6.2023г.

Миглена Николова Петкова

Милчо Стефанов Димитров – Дарителско свидетелство № 53/29.9.2023г.

Мима и Виолета Арнаудови – Дарителско свидетелство № 2/27.3.2023г.

Мирела Тихомирова Ходжева – Дарителско свидетелство № 39/21.6.2023г.

НЧ “Напредък-Елена 1863” – Протокол от 22.6.2023г.

НЧ “Просвета” – Разпоповци

Нели Йорданова Сотирова

Никола Димитров Николов – Дарителско свидетелство № 49/8.7.2023г.

Николай Петров Брайнов – Дарителско свидетелство № 26/10.5.2023г.

Нина Томова Титева – Дарителско свидетелство № 48/6.7.2023г.

НУ “Иларион Макариополски” – Протокол от 23.8.2023г.

Областна служба “Изпълнение на наказанията”-Елена – Протокол от 18.8.2023г.

Община Елена – Протокол от 1.6.2023г.

Общинска организация на БЧК – Елена – Протокол от 16.8.2023г.

Общинска служба по земеделие – Елена – Протокол от 5.9.2023г.

Общински съвет Елена – Протокол от 9.6.2023г., Дарителско свидетелство

№ 71/30.10.2023г.

Военен отчет-община Елена, към Военно окръжие Велико Търново

Пепа и Йордан Джуркови – Дарителско свидетелство № 56/25.9.2023г.

Петя Милчева Садинова

Преслава Руменова Узунова – Дарителско свидетелство № 40/21.6.2023г.

Районен съд Елена – Протокол от 9.6.2023г.

Районна прокуратура – Елена – Протокол от 16.8.2023г.

Районно управление на МВР Елена – Протокол от 25.7.2023г.

Радина Василева Йорданова – Дарителско свидетелство № 47/ 3.7.2023г.

Районна пътна служба – Елена, към Областно пътно управление Велико Търново

Рени Симеонова Иванова – Дарителско свидетелство № 41/1.7.2023г.

РС “Противопожарна безопасност и защита на населението” – Протокол от 2.10.2023г.

Светлана Георгиева Петрова

СК Елена 2010 ЕООД, управител Снежана Капинчева

Снежана Петрова Цонева

СНЦ “МИГ общини Елена и Златарица” – Протокол от 10.8.2023г.

Станимир Димитров Димитров

Стефан Иванов Величков – Дарителско свидетелство № 29/1.6.2023г.

Стилиян Костадинов Савов – Дарителско свидетелство № 66/3.8.2023г.

Стоян Николаев Златев – Дарителско свидетелство № 25/12.5.2023г.

СУ “Иван Момчилов” – Протокол от 19.9.2023г.

“Съни Хилс Елена СПА” ЕООД, управител Даниел Савов, Дарителско свидетелство № 67/11.8.2023г.

Татяна Цокова Бонева

ТП “Държавно горско стопанство – Елена” – Протокол от 29.8.2023г.

Христо Стефанов Катрафилов – Дарителско свидетелство № 45/1.7.2023г.

Цани Божидаров Кръстев – Дарителско свидетелство № 54/12.7.2023г.

Цанка Христова Христва – Дарителско свидетелство № 24/3.5.2023г.

Цветан Димитров Пенчев

“Шалаверов” ЕООД, управител Сава Шалаверов