ДАРИТЕЛИ НА ПРОЕКТА

Анатолий Стоянов Узунов

Анка Стефанова Чирпанова – Дарителско свидетелство № 32/5.6.2023г.

Анна Иванова Кънева – Дарителско свидетелство № 34/10.6.2023г.

Веселин Иванов Василев

Виолета Стефанова Георгиева – Дарителско свидетелство № 63/17.10.2023г.

Зюлкяр Мехмедов Ходжев – Дарителско свидетелство № 4/27.02.2023г.

Галя Ечева – Дарителско Свидетелство № 76/21.11.2023г.

Даниела Стефанова Георгиева

Данчо Иванов Йорданов

Димитринка Димитрова Кузманова – Дарителско свидетелство

№ 15/9.3.2023г.

Димитър Николов Димитров

Димитър Стоянов Пристов

Добромир Димитров Добрев

Дорка Иванова Димитрова

Иван Христов Недялков – Дарителско свидетелство № 73/11.11.2023г.

Иванка Кръстева Ганчева – Дарителско свидетелство № 21/27.4.2023г.

Иван Руменов Петров

Илиян Борисов Илиев – Дарителско Свидетелство № 68/5.10.2023г.

Искра Стоянова Вараджакова – Дарителско свидетелство № 5/27.02.2023г.

Йордан Борисов Бабачев

Йордан Константинов Симеонов – Дарителско свидетелство № 74/11.11.2023г.

Калин Йорданов Пашов

Костадин Петков Костадинов – Дарителско свидетелство № 7/27.02.2023г.

Красимира Радославова Христова – Дарителско свидетелство

№ 8/28.02.2023г.

Кристина Веселинова Цонева – Дарителско свидетелство № 19/19.4.2023г.

Мариан Иванов Панайотов

Мария Георгиева Брешкова – Дарителско свидетелство № 14/30.3.2023г.

Мария Златева Атанасова – Дарителско свидетелство № 11/29.3.2023г.

Нели Георгиева Георгиева – Дарителско свидетелство № 76/3.11.2023г.

Нели Методиева Бояджиева – Дарителско свидетелство № 30/2.6.2023г.

Николай Иванов Иванов

Пейо Иванов Приходков – Дарителско свидетелство № 10/27.02.2023г.

Пепа и Йордан Джуркови – Дарителско свидетелство № 56/25.6.2023г.

Петя Веселинова Цонева – Дарителско свидетелство № 20/19.4.2023г.

Петя Христова Димова

Пламен Иванов Манчев

“ПРОИНСТАЛ 2011” ЕООД, управител Лъчезар Филипов – Дарителско свидетелство № 69/23.10.2023г.

Росица Пенчева Минчева

Сава Симеонов Стойков

Светослав Стефанов Стефанов – Дарителско свидетелство № 22/26.4.2023г.

Стефан Георгиев Георгиев – Дарителско свидетелство № 77/3.11.2023г.

Стефка Йорданова Шупъкова-Арнаудова – Дарителско свидетелсво

№ 16/4.3.2023г.

Стефка Савова Йорданова – Дарителско свидетелство № 78/8.12.2023г.

Стойко Иванов Стойков

Таня Стойкова Ботушанова – Дарителско свидетелство № 1/23.3.2023г.

“Транслес 2000” ЕООД, управител Стоян Стоянов

Христина Емилова Стоянова