Дарители

Тази част от сайта е най-лесно разбираема и предвидима. По-долу следват имена на хора, включили се в проекта с благородното намерение да помогнат за постигане на поставените цели. За това, ние силно им благодарим! Макар и не толкова често срещано, считаме поведението им за съвсем естествено спрямо своите съграждани.

Дължим обяснение, защо боравим с две категории относно нашите благодетели. Първо, за нас те всички са дарители, тъй като са вложили пари в общото дело. Второ, иска ни се да изразим по някакъв начин нашето възхищение спрямо онези от дарителите, които се включват в проекта, като работят за разширяване на неговите социални граници. Те свършиха чудесна работа за привличане на други последователи на проекта, което засилва неговата мощ и вяра в успешния край. Привличайки след себе си още хора, тези наши последователи се включват в  щафетата на пламъка, запален от проекта. Затова определяме тези наши съмишленици като „спомоществователи“. Стара наша дума, с която са наричали онези, които са готови да помагат с дух и позитивна енергия, за да се случи едно благородно дело.