Взети решения от проекта за най-значимите събития по години.

– Взети са решения за най-значимите събития в Елена до 1920 година;

– Във Фейсбук-страницата на проекта започна публикация за най-значимите събития в града преди 1920 година;

– Взети са решения относно най-значимите събития в периода 1921-1934 години и 1941-2009 години.

– В сайта на проекта се публикуват резултатите от гласуванията сред населението на града кои са най-значимите събития в периода след 1921 година до днес.

Достъпът е чрез бутон “Резултати от гласуването” на страница “Гласуване” на сайта и във фейсбук-страницата на проекта..