Взети решения от проекта за най-значимите събития по години.

– Взети са решения за най-значимите събития в Елена до 1920 година;

– Във Фейсбук-страницата на проекта са публикувани най-значимите събития в града, включени в проекта;

– Взети са решения относно всички най-значимите събития в живота на Елена от възникването ѝ като селище до 2020 година;

– В сайта на проекта се публикуват резултатите от гласуванията сред населението на града кои са най-значимите събития в периода след 1921 година до днес.

Достъпът е чрез бутон “Резултати от гласуването” на страница “Гласуване” на сайта и във фейсбук-страницата на проекта..